El Jardi de la Lluna

El Jardi de la LLuna

El Jardí de lluna és una activitat a l’aire lliure adreçada a nenes de 8 fins a 13 anys.

La intenció és acompanyar a les nenes en la seva evolució com a persones, en l’àmbit relacional, emocional, corporal, de connexió amb la seva feminitat, la seva sexualitat i la natura. També vol ser un espai d’acompanyament a les famílies i suport en aquest trànsit.

En aquets cercles es barreja l’acompanyament emocional i relacional, el joc amb el cos, el descobriment de la feminitat i la sexualitat des d’un lloc positiu, normalitzat i empoderador i la mirada respectuosa amb les plantes i la natura.

Facilitat per:

Montse Romero i Morillo

Psicòloga, psicomotricista relacional, acompanyant de cicles femenins, remeiera i mare